Tin tức

 • Kinh doanh vệ sinh công nghiệp

  Kinh doanh vệ sinh công nghiệp

  30/10/2013

  Vệ sinh công nghiệp là ngành nghề đang lên ngôi & đang hấp dẫn các doanh nhân tại Việt Nam. Kinh doanh dịch vụ " Vốn ít lời nhiều " => Hấp dẫn - hấp dẫn - hấp dẫn => Nhanh chân - nhanh chân - nhanh chân
 • Nghiệp vụ vệ sinh công nghiệp

  Nghiệp vụ vệ sinh công nghiệp

  30/10/2013

  Nghiệp vụ vệ sinh là những phương pháp vệ sinh, kỹ thuật làm vệ sinh, đi kèm với máy móc, dụng cụ, hóa chất nhằm đảm bảo một công trình vệ sinh hoàn thành đạt yêu cầu
 • Nhân sự vệ sinh công nghiệp

  Nhân sự vệ sinh công nghiệp

  30/10/2013

  Nhân sự vệ sinh công nghiệp là lực lượng nhân viên thi công các công trình vệ sinh bao gồm: Nhân viên vệ sinh, tổ trưởng, giám sát, và các lực lượng khác có liên quan gián tiếp tới công trình vệ sinh