Hoá chất đánh bóng bê tông

  • Đơn vị tính: Can 25 kg
  • Tỷ lệ bao phủ – Lớp thứ nhất: 40 – 80 m2/kg – Lớp thứ hai (nếu cần): 80 – 100 m2/kg
  • Công dụng: decoFinish LP là một lớp màng bảo vệ có tính thẩm thấu và thoát khí cho sàn bê tông nhẵn, bóng.