Hoá chất đánh bóng đá Marble

  • Trạng thái: Dạng bột
  • Điểm sôi: 149oC – 160oC
  • Đơn vị tính: Hộp 4.5kg
  • Màu sắc: Vàng
  • Mùi: Mùi hương đặc trưng
  • pH: ~1.0 +/- 0,5 (50mg/lít nước)
  • Thương hiệu: Klenco- Singapore
  • Công dụng: Hóa chất đánh bóng đá Marble đá cẩm thạch, terrazzo và các bề mặt đá chứa canxi khác.